(?)


"Berlijn"

2018

Memento

De muur is geslecht, de doden herdacht.
Oost en west bijeen gebracht.
Geteisterd, beschilderd, beklad, hoe mooi is dat..


___________________________________________________

"Soepjurken"

2017

Een pleidooi voor hergebruik van plastic. Ik maak me zorgen over de vervuiling door plastic in de natuur. Plastic soep bedreigd het leven!_________________________________________________________

"Langs de lijn"

2018

Het, gebeurt langs de lijn._____________________________________________________


"Mijn stijl"

2017 - 2018

Memento,
De plattegronden van de boerderijen van mijn familie, de huizen waar ik heb gewoond, een babyspeeltje en Mondriaan, zijn de inspiratiebronnen voor dit werk._________________________________________________


"Tast in het duister"

2018


schrift
braille schrift
prikkende sokke tante
voor wie?
ik tast in het duister____________________________________________

"Stof van het denken"

Overdenkingen en Statements

2018Utopie,
de onmacht van de mens om in vrede te leven door de oerdrang naar macht en bezitBoro,
tot op de draad versleten,  hersteld voor hergebruik.Roest,
Stoffen met sporen van roestig metaal, zijn wij vastgeroest in onze gewoontes! De leefbaarheid op de aarde is in gevaar. Red het leven. De aarde red zichzelf wel.Samen,
Verschillende panelen vormen samen een werk.
We moeten samenwerken om een leefbare wereld achter te laten voor de  volgende generaties.________________________________________________

"Onderweg"

2018

Herinneringen aan het onderweg zijn. Vele uren rijden over wegen en paden, op weg naar....._________________________________________________________


"Stortkoker"
"Waste Chute"

2018

Een stortkoker, gehaakt van afgedankt textiel en garens.

Waste chute, made out of leftover textile and yarns.

Een protest tegen de wegwerp maatschapij, het creëren van afvalbergen en het ongelimiteerde verkwisten van grondstoffen.

A protest against the thro-away society, creating waste mountains and the unlimited wasteage of raw materials.

Aanzet tot hergebruik, respect voor de aarde en een leefbare toekomst.

Encourging the reuse of materials, respect for the planet and a sustainable future._______________________________________________________________


"Aan de rol"
"On the roll"


2018

Aan de rol, het er van nemen en genieten.
Een golf met reis en vakantie herinneringen stroomt uit de reiskoffer.
Aan de rol is ook een begrip in de textielwereld. Stof aan de rol!

On the roll means textile on a roll
A stream of travel and holiday memmories rolls out of a suitcase.
In Dutch it also means: go out, live your life and enjoy._____________________________________________________


"Grenzenloze vervuiling"
"Boundless pollution"

2018

Zorgen om de vervuiling van de zeeën door de plastic soup.

Worry about the pollution off the oceans by plastic soup.______________________________________________________________

"Web van Verbinding"
"Web of connections"

2017

Symbool voor alle verbindingen die over de wereld aanwezig zijn. Planten die in symbiose leven en de verbintenis tussen mens en natuur.

Symbol for all connections that are all over the World. Plants that live in symbiosis and the connections between human and nature.

De verbindingen in onze hersens, onze bloedbanen en zenuwbanen. Verbintenissen die wij als mensen aangaan zoals relaties, vriendschappen, collega's, verenigingen en familie.
Infrastructuur, energievoorziening, telefoo, Wereld Wijd Web, afvalstromen enz.

The connections in our brains, our veins and vervs. Connections that we as humans have like relations, friendships, colleageus, associaties an family.
Infrastructure, energy supplies, phones, internet, waste and so on.....

De diversiteid in verbindingen zijn vertaald in kleur, zichtbaar gemaakt bij de verbroken verbinding.

The diversity in connections is translated in colours, made visable by the broken connections.

Voortdurend in beweging, ieder met hun eigen vorm en uiterlijk. Zoals webben in een haag, ragfijn kwetsbaar,haast onzichtbaar, grijzig door stof, prachtig bezaaid met dauwdruppels of zichtbaar door rijp en glinsterend in de zon zoals dit web.

Constantly in motion, everbody in their own shape and appearance. Like spiderwebs in a hedge, vulnerable, almost unvisable, beautyfull with dew drops or hoarfrost in the early morning sun.

Tijdens de expositie in Appeltern deed ik een oproep om, de hoorn van de rode telefoon op te nemen, zo "in verbinding" te komen. Dit te fotograferen en die foto via een app of mail door te sturen, zodat die op de site "Webvanverbinding.nl" een uitbreiding van het web verbeeldde.

During the exposition in Appeltern I asked people to take the horn of the red telephone in to their hand to get "connected". To take a photo of this and send that picture to me. I would post it on the website "webvanverbinding.nl" as visualisation a of the expanding web.
--------------------------------------------------------------------------------


" Bloemen bloeien op papier "

2017

Op gaas een viooltje van geschept papier met vioolzaadjes ertussen. Worteltjes van katoengaren die water opnemen dat de zaadjes gaan groeien.

___________________________________________________________


" Wan-Hoop "


2016

Mogen vluchtelingen weer hopen of boren we hun laatste sprankje hoop de grond in?
______________________________________________________________

" Ingekapseld "

2016

Een tastbare herinnering van een dierbare persoon, door weefsels omsloten.
______________________________________________________________


" Memento pad "

2016

Visuele wandeling langs de fases van mijn leven, waarvan iedere fase werd gekenmerkt door een specifieke kleur.______________________________________________________________


" Associaties bij de letter R "

2016

Röntgenfoto - diagnose: Roestige Ribben en Rug_________________________________________________________________________


" Associaties bij de letter Q "


2016

Een Quilt werd oorspronkelijk gemaakt van afval lapjes met het doel te verwarmen.

Hedendaags isolerend afval in 3 lagen, doorgestikt in een oorspronkelijk Log-cabin blok patroon met haardvuur.
______________________________________________________________


" Memento Godfried Schalcken "


2016


Ter gelegenheid van de expositie
'Godfried Schalcken Inspireert!' door
de heemkundekring Made en Drimmelen.______________________________________________________________


" Oog in Oog met het geheugenlabyrint "


2015


Visuele zoektocht naar de werking van het geheugen.
________________________________________________________________________________________


" Doolhof "

2015

 Verdwalen in een beschadigd geheugen________________________________________________________________________________________" Kuiere "


2015


__________________________________________________________________________________________


" Wijzer in Wit "

2015

Voor dit werk heb ik mij laten inspireren door het schrift van het Orakel "I Tjing".
De herhaling, het ritme en de balans vormen de ingrediënten voor dit werk.


__________________________________________________________________________________________


" Een tijdsbestek "

2015

Architectuur presentatievormen binnen een tijdsbestek.

Herinneringen aan de werkkamer van Goudi en mijn roods op boerderij "De Peperhoeve", zijn als inspirerende elementen versmolten tot een drieluik.


Als blauwdruk de oorspronkelijke bouwtekening uit 1885 van boerderij "De Peperhoeve". Opborrelend uit wollige herinneringen.

Een wit papieren bouwtekening, in gebruik ten tijde van de verbouwing in 1971 van boerderij "De Peperhoeve" naar twee wooneenheden.

Het digitale tijdperk, de afbraak van onze boerderij in 2008.
"De Peperhoeve" maakt plaats voor drie woonhuizen.___________________________________________________________________________________________


" Sporen "

2015


Protest tegen de wegwerpmaatschappij en het ongelimiteerd verkwisten van grondstoffen.


Het als stille getuigen achtergelaten bouwafval triggerde mij om de mogelijkheden van hergebruik te onderzoeken.

De afgedankte materialen worden troostvol omarmd door een zachte kruissteek, op vensters naar een wereld van hergebruik door recycling.

Overblijfselen met waardevolle herinneringen, ontvouwen hun unieke sporen op een doorleefde achtergrond.